پرش به محتویات

فهرست مستندات

به مستندات APIFlask خوش آمدید!

نسخه ها

  • آخرین نسخه: مستندات برای آخرین نسخه سورس کد
  • V1: مستندات آخرین نسخه 1.

فهرست

برای یادگیری APIFlask به ترتیب زیر جلو بروید:

فصل های زیر برای مشارکت کنندگانی که می خواهند در مورد APIFlask بیشتر بدانند مفید است

مستندات دیگر

من سعی خواهم کرد تمام کاربردهای اساسی در اسناد APIFlask را پوشش دهم. با این حال، برای استفاده های پیشرفته، ممکن است لازم باشد اسناد فریمورک و ابزارهایی را که APIFlask بر اساس آنها ساخته شده است بخوانید:

  • فلسک: دانستن درباره فلسک ضروری است.
  • مارشمالو: مرجع پیشرفته برای طرحواره.
  • Flask-HTTPAuth: مرجع پیشرفته برای استفاده از HTTPBasicAuth و HTTPTokenAuth.
  • webargs: مفید برای مشارکت کنندگان
  • apispec: مفید برای مشارکت کنندگان
  • OpenAPI: مشخصات OpenAPI
  • طرح واره JSON: زمانی مفید است که می خواهید یک طرحواره خطای سفارشی تنظیم کنید و نمی خواهید از کلاس طرح استفاده کنید.